Het begint bij (Na)Isoleren

Energie besparen is dé grote opdracht voor ons allemaal. Minder afhankelijk worden van fossiele bronnen als olie, kolen en gas om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Het klinkt als een open deur, maar het isoleren van de woning is het beste begin, dus vóór het opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. 

MNKB biedt verschillende vormen van (na) isolatie aan. Te denken valt aan:

Neemt u 2 of meer energiebesparende maatregelen dan heeft u in de meeste gevallen recht op subsidie vanuit de overheid. Klik hier voor meer informatie over deze subsidie, of kijk op de website van de Rijksoverheid.